Външна Реклама

Външна реклама:

Това е добър начин за представяне на продукти и услуги пред огромен брой потенциални потребители. Предимствата пред другите форми на реклама са в по-ниската стойност за въздействие върху един потребител, перманентния показ по време на рекламна кампания и по-голямата рекламна площ.

 

 

 

 

 

Видове рекламни съоръжения:

  • Пиза – 4×3м.
  • Мегабордове – 8х3м., 8х4м., 8х5м., 12х4м.
  • Сити Лайтс –  1.20×1.80м.
  • Спирки
  • Покривни конструкции и конструкции върху калкани с различни размери, с външно или вътрешно осветление

За провеждането на национални кампании имаме възможност да предложим позиции в следните градове:

Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Велико Търновo, Кюстендил, Монтана, Сливен, Пазарджик, Плевен, Враца, Шумен, Хасково, Добрич, Видин, Габрово, Перник, Търговище, Горна Оряховица, Ямбол, Сандански и други и по различни направления от републиканска пътна мрежа.